Tarot Wayang

The Tarot Wayang is an unusual tarot based on wayang kulit, Indonesion shadow puppet performances, and designed to introduce tarot to an Indonesian audience.

Artist: Ani Sekarningsih
Items: 78

Sample Card Images

Tarot Wayang 1Tarot Wayang 2Tarot Wayang 3Tarot Wayang 4Tarot Wayang 5Tarot Wayang 6


Share!

Delicious Save this on Delicious